2022-2023 Kış ve Yaz Kampları Ücretleri

2022-2023 Kış ve Yaz Kampları Ücretleri

 1. Özel, Yerel Özel ve Yerel Eğitim Merkezlerinden kendisine motel tahsis edilen personel, söz konusu merkezlerde boş yer olması koşuluyla tesislerin motel bölümlerinden aynı sezonda ikinci bir dönem daha istifade edebilecektir. Bu personele aynı sezonda ikinci defa yapılan motel tahsisleri için de dönem ücreti olarak yukarıda belirtilen ücretler alınacaktır.
 2. Özel/yerel eğitim merkezlerinin 4 ve 5’inci dönemleri %20 indirimli olarak, kış eğitim merkezlerinin 9,10,11 ve 12’nci (sömestr tatili) dönemlerinde motel ücretleri % 25 artırımlı olarak alınacaktır. Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri ile %40 ve daha fazla engelli olduğuna dair raporunu veya kartını ibraz eden asıl hak sahiplerine (bakmakla yükümlü olunan hak sahibi aile fertleri dâhil) yukarıda belirtilen indirimler ve artırımlar yapıldıktan sonra belirlenen ücret üzerinden %25 indirim uygulanacaktır.”
 3. 1 ve 2’nci sınıf ÖEM’lerdeki müstakil motellerden (ayrı ve farklı tefriş edilmiş) dönemlik 160,00 TL, 3, 4, ve 5’inci sınıf ÖEM’lerdeki müstakil motellerden dönemlik 130,00 TL ilave ücret alınacaktır. (Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri ile %40 ve daha fazla engelli olduğuna dair raporunu veya kartını ibraz eden hak sahipleri için yapılan tahsislerde alınmayacaktır).
 4. Klima bakım ücreti 2,50 TL /Saattir.
 5. Günübirlik giriş, aylık ve sezonluk abonman ücretlerine ilişkin olarak;
  a. Tesislerin yönetim kurullarınca günübirlik kullanım durumu göz önünde bulundurularak %50’ye kadar oranda artırılabilecek veya eksiltilebilecektir.
  b. Tesislerden en erken 18:00 olacak şekilde belirlenecek bir saatten sonra günübirlik olarak istifade etmek isteyen hak sahibi personelden ücret alınıp alınmaması veya indirimli ücret alınması hususu yönetim kurullarınca belirlenebilecektir.
 6. Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sezon dışında orduevi gibi hizmet vermesi veya sezon içerisinde eğitim/görev/denetim/teftiş vb. maksadıyla kullanılması durumunda bu kapsamdaki kişilere sınıfı orduevi ücret tarifesi uygulanacaktır.
 7. Hak sahibi şehit dul ve yetimleriyle muharip/malul gaziler, vazife malulleri ve ailelerinden, TSK Akıllı Kartlarında Şht.Sb./Asb. Ailesi, Malul Gazi Em.Sb/Asb. Ailesi vb. ibaresi bulunmaması durumunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınmış olan Ücretsiz Seyahat Kartını göstermeleri kaydıyla günübirlik giriş ücreti alınmayacaktır. %40 ve daha fazla engelli olduğuna dair raporunu veya kartını ibraz eden hak sahiplerinden ve bunların beraberindeki diğer hak sahibi yakınlarının (engelli hak sahibinin yanlarında olması şartıyla anne, baba, çocuk, kardeş, vb.) ikisinden günübirlik giriş ücreti alınmayacaktır.
 8. Özel, Yerel Özel ve Kış Eğitim Merkezleri bünyesindeki motellerden 3 (üç) gece istifade edenlerden dönemlik ücretin tamamı alınacaktır. Daha az kalanlardan dönemlik ücretin bir güne tekabül eden miktarının kalınan gün sayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen ücretin iki katı alınacaktır. [(Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri ile %40 ve daha fazla engelli olduğuna dair raporunu veya kartını ibraz eden hak sahiplerinden (bakmakla yükümlü olunan hak sahibi aile fertleri dâhil) anılan ücretin bir katı alınacaktır)]
 9. Tahsis yapmaya yetkili makamlarca zorunlu sebeplerden dolayı Özel, Yerel Özel ve Yerel Eğitim Merkezlerinde personele talep ettiği iki odalı motel yerine iki adet tek odalı motel tahsis edilmesi durumunda personelden iki odalı motel ücreti alınacaktır. (Kış Eğitim Merkezlerinde iki ayrı oda ücreti alınacaktır.)