926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı28 / 1
Esas Numarası2 / 1286
Başkanlığa Geliş Tarihi06/07/2023
Teklifin Başlığı926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin ÖzetiTeklif İle, Binbaşı Ve Daha Ast Rütbedeki Subaylar İle Astsubaylara, Emekliliklerine De Yansıyan İlave Tazminat Tahakkuk Ettirilmesi Amaçlanmaktadır.
Son DurumuKOMİSYONDA
Teklifin Sonucu