Askeri Araç Sürücü İntibak Eğitimi Belgesi

3 Temmuz 2021 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31530
YÖNETMELİK
DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaş sınıfı personel,”  ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. “Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli subay ve astsubaylardan asgari “B” sınıfı sürücü belgesine sahip ve birimlerce düzenlenecek askeri araç sürücü intibak eğitimini başarıyla tamamlayarak askeri araç kullanıcı yeterlilik (sertifika) belgesini almaya hak kazanan personel, bu belge ile askeri araçları kullanmaya yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.