Astsubaylar İmtiyaz Değil Adalet İstiyor.

TSK. lerindeki derece ve kademe ilerlemeleri ile rütbe bekleme süreleri, inceleyince subay ve astsubaylara aynı uygulanmadığını görmekteyiz.

* 1970 ve öncesi Harp okulları 2 yıl uygulanmakta idi,

*1971 Yılında Harp okulları mezun vermemiştir,

*1972 ve sonrası Mezunu Harp Okulları mezunları 3 yıl okuduğu için 1970 ile 1972 yılı arasındaki 1 kademe ve rütbe bekleme süresi kapatılmıştır.

* 1973 ve öncesi Astsubay Hazırlama Okulu mezunları 2 yıl uygulanmakta idi,

*1974 yılında Astsubay Hazırlama Okulları mezun vermemiştir.

1975 ve sonrası astsubay hazırlama okulları mezunları 3 yıl okuduğu için 1973 ile 1975 yılı arasındaki 1 kademe ve rütbe bekleme süresi kapatılmamıştır.

* 1976 ve öncesi Harp okulları 2 yıl uygulanmakta idi,

*1977 Yılında Harp okulları mezun vermemiştir,

*1978 ve sonrası Mezunu Harp Okulları mezunları 3 yıl okuduğu için 1976 ile 1978 yılı arasındaki 1 kademe ve rütbe bekleme süresi kapatılmıştır.

Zamanın Milli Savunma Bakanları ve onları yönlendiren Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri sadece subayların sorununu çözmekle yetkilerini mi kullanmıştır.

Em.K.Per.Asb. Ahmet ÖZTAŞ