Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu

ÇANKIRI ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU

Kenan ÖZKAN*

Giriş

Bu döngülerden devamına kadar Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu’nda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri arasında yer alıyor. Bu kapasite açısından okutulan sorunlar, okuldaki disiplin durumu ve okuldan ayrılma nedenleri, görevname – Diploma defterinde yer alan kayıtlar yapılacaklar gözden geçirilmiştir. Çalışmada son olarak mezun olma durumu incelenmiş ve toplam 32 yıllık kiraya ait mezun miktarları bazında değerlendirilmiştir. Çalışmanın Hazırlanmasında istifade edilen ana kaynak arşiv imal zemeleri teşkilatı yapmaktadır. Bu Yeteneklerin en önemli kaynak sürümü (arşiv işleminin gerçekleştiği tarihteki adıyla Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu olan) MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Başkanlığı Not Kayıt Şubesi Arşivi ile MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Personel Şube Arşivi’nde yer alan belge teşkilatı bulunmaktadır. Özellikle Not Kayıt Şubesi Arşivi’nde bulunan sınıfa geçme -not defterleri ile diploma defterleri okullarındaki eğitim Öğretim kuralları incelemesi açısından önemli kaynaklardır.

TÜRK ASKERÎ EĞİTİM  VE ÖĞRETİM TARİHİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ  16- 17 EYLÜL 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu KENAN ÖZKAN (16.09.2021 -17.09.2021 ) ,

Yayın Yeri: Türk Askeri Eğitim ve Öğretim Tarihi Sempozyumu , 2021

Ulusal   Tam metin bildiri

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KENAN ÖZKAN

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI/

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM


2010-2014 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğretmen Üsteğmen