Cumhuriyet ve Güvenlik Temalı Fotoğraf Yarışması

Cumhuriyet ve Güvenlik Temalı Fotoğraf Yarışması

KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Katılımcılar 18 Aralık 2023 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Her katılımcı, her kategori için en fazla 3 (üç) fotoğraf ile katılabilir.
 • Seçici Kurulun kendileri ile kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma için gönderilen fotoğraflar “Cumhuriyet ve Güvenlik” temasına uygun olmalıdır. (Cumhuriyetimizin 100.Yılında mavi vatanın koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı konulu.)
 • Fotoğraf yarışması iki kategoride icra edilecek olup birinci kategori geniş açı çekim, ikinci kategori drone çekimi şeklinde olacaktır. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler yarışmaya kabul edilmeyecektir. (Fotoğrafların exif bilgileri silinmemiş olacaktır.)
 • Yarışma ile denizdeki dost eliniz Sahil Güvenlik unsurlarının hava, kara, su altı, su üstü dahil en iyi görsellerin sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Yarışmaya katılan fotoğraflar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş fotoğraflar olmalıdır.
 • Fotoğraf yarışması için fotoğraf makinesi kullanılması zorunludur. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar göndermiş oldukları fotoğraflar ile örneği S.G.K.lığı internet sayfasında yer alan katılım şartlarını uygulama üzerinden onaylayacaktır.
 • Yarışma kurallarına uygun bulunmayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra uygulama linki kapatılacak ve başka yarışmacı alınmayacaktır.
 • Katılımcıların yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde intihal olması durumunda ve değerlendirme komisyonunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanacaktır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılacaktır.
 • Ödül alan fotoğraflar “www.sg.gov.tr” adresinde yayınlanacak ve kurumumuza ait sosyal medya hesaplarında da yer alacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme hakkı alma dışında kalan fotoğraflar Düzenleme Kurulu temsilcileri gözetiminde sistemden silinecektir.
 • Fotoğraf yarışması için gönderilen fotoğraflar ilk aşamada düzenleme kurulu üyeleri tarafından kurallara uygunluğu bakımından kontrol edilecektir. İçerik olarak sakınca görülmeyen fotoğraflar Değerlendirme Seçici Kurulu tarafından nihai değerlendirmenin tamamlanmasına müteakip dereceye giren fotoğraflar belirlenecektir.

YAPITLARIN ÖZELLİKLERİ:

 • Gönderilen fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 4000 pixel, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek (11-12) sıkıştırma kalitesinde olmalıdır. Fotoğrafın boyutları 5 Mb’tan az olmamalı, 10 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılım için gönderilen fotoğraflar 01 Ocak 2023-01 Şubat 2024 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafların croplanma oranı %30’u geçmeyecektir.
 • Fotoğrafların içeriklerinde su üstü ve su altı çekimleri kullanılabilecektir.
 • Seçici Kurullar tarafından gerektiğinde fotoğrafların Raw hali istenecektir.

Yarışma başvurusu sırasında yaşadığınız teknik aksaklıklar için yazilimgelistirme@sg.gov.tr adresine başvurunuz.

KAYNAK : SG.K.LIĞI