Doçent Doktor Öğretim Üyesi Hasan Bora Usluer 


Doçent Doktor Öğretim Üyesi Hasan Bora Usluer 

Hasan Bora USLUER, 2002 ile 2014 yılı sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetlerin de Astsubay olarak görev yapmış ve zorunlu hizmet süresi hitamında görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, Güverte Bölümü, Uzak yol vardiya zabitliği eğitimin tamamlamış Deniz Astsubay sınıf okulunda Harita Sınıfı eğitimi görerek, 2002 yılında astsubay olarak Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına atanmıştır.

Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Mühendisliği, Piri Reis Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Deniz İşletme Yönetimi ve NATO Deniz Mükemmeliyet Merkezinde de Doç. Dr. Olarak ders vermektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ (Unvan:Doçent)

HASAN BORA USLUER

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU/MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PR. /
 • Akademik Görevler
 • 2023
 • DOÇENTPİRİ REİS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • 2023
 • DOÇENTİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
 • 2023
 • DOÇENTGALATASARAY ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2019-2023
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜK
 • 2019-2023
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • 2019-2023
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGALATASARAY ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2019-2023
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİPİRİ REİS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • 2018-2019
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİİSTANBUL ÜNİVERSİTESİSU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • 2015-2019
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİMİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜK
 • 2015-2019
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİGALATASARAY ÜNİVERSİTESİMESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2015-2019
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİPİRİ REİS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Öğrenim Bilgisi
 • 2013-2016
 • ÖnlisansANADOLU ÜNİVERSİTESİAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ
 • 2011-2016
 • DoktoraİSTANBUL ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (DR)Tez adı: Türk Boğazlarında gemi trafik hizmetleri-tbgth kullanımının etkin faydalarının incelenmesi
 • 2009-2011
 • Yüksek Lisans-TezliİSTANBUL ÜNİVERSİTESİDENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ DENİZ POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)Tez adı: Türk boğazlarında fenerler ve sis işaretlerinin elektronik seyir’e entegrasyonunun incelenmesi
 • 2004-2008
 • Lisans-AnadalANADOLU ÜNİVERSİTESİİKTİSAT FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • 1999-2001
 • ÖnlisansKOCAELİ ÜNİVERSİTESİKARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR 


KİTAPLAR


1. Türkiye’nin Deniz Hukuku ve Güvenliği

Bölüm Adı:STRATEJİK AÇIDAN TÜRK BOĞAZLARI DENİZ ALANI ÖNEMİ VE GEÇİŞ GÜVENLİĞİ, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:SEÇKİN KİTABEVİ, Editör:KENAN ŞAHİN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:28, ISBN:978-975-02-8798-5, Bölüm Sayfaları:299 -327

2023    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


2. DENIZCILIKTE DISIPLINLERARASI ÇALIŞMALAR

Bölüm Adı:DENİZ İŞGÜCÜNÜN SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ, ARSLAN OSMAN, SOLMAZ MURAT SELÇUK, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Murat YORULMAZ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:500, ISBN:978-625-398-906-4, Bölüm Sayfaları:41 -60

2023    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


3. Machine Learning in Medical Imaging and Computer Vision

Bölüm Adı:Computer-aided diagnosis in maritime healthcare: review of spinal hernia, PARLAK İSMAİL BURAK, USLUER HASAN BORA, GÜL ÖMER MELİH, Yayın Yeri:IET Digital Library, Editör:Amita Nandal ; Liang Zhou ; Arvind Dhaka ; Todor Ganchev ; Farid Nait-Abdesselam, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20, ISBN:781839535932, Bölüm Sayfaları:1 -20

2023    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


4. Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

Bölüm Adı:Deniz Yetki Sahalarının Teknik Değerlendirmesi, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Editör:İzgi SAVAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:12, ISBN:978-605-4881-50-5, Bölüm Sayfaları:34 -46

2022    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


5. Smart Ships

Bölüm Adı:Chapter 2: Ships in General, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:Taylor & Francis Group, Editör:Yang Xiao, Tieshan Li, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:12, ISBN:9781003025924,

2022    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


6. DENİZ HUKUKU ve GÜVENLİĞİ

Bölüm Adı:DENİZ BİLİMLERİNİN DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:SEÇKİN KİTABEVİ, Editör:KENAN ŞAHİN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:254, ISBN:978-975-02-7869-3, Bölüm Sayfaları:89 -105

2022    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


7. ENDÜSTRİ 5.0 DİJİTAL TOPLUM

Bölüm Adı:ENDÜSTRİ 5.0 VE KÜRESEL DENİZCİLİK UNSURLARINA ETKİLERİ, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:Ekin Yayınevi, Editör:Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:182, ISBN:9786257667739, Bölüm Sayfaları:95 -116

2021    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


8. AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ CİLT 2, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları

Bölüm Adı:2.Bölüm Akdenizin Hukuki Rejimi, ÇETİN OKTAY, USLUER HASAN BORA, Yayın Yeri:NOBEL, Editör:hasret çomak, burak şakir şeker, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:496, ISBN:978-605-7846-12-9, Bölüm Sayfaları:173 -186

2019    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


9. OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION.

Bölüm Adı:CHAPTER VII – CONVENTIONS COVERING LIABILITY ANDCOMPENSATION RELATED WITH OIL SPILL, USLUER HASAN BORA,ÜNAL ALİ UMUT, Yayın Yeri:TÜDAV, Editör:Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:480, ISBN:978-975-8825-39-4, Bölüm Sayfaları:424 -437

2018    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


10. OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCU-IDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTIONS

Bölüm Adı:CHAPTER I – HISTORY OF ACCIDENTS AND REGULATIONS, USLUER HASAN BORA,oguzülgen saim, Yayın Yeri:TÜDAV, Editör:Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:316, ISBN:978-975-8825-39-4, Bölüm Sayfaları:3 -16

2018    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


11. OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTIONS

Bölüm Adı:CHAPTER II – GEOGRAPHY, BATHYMETRY ANDHYDRO-METEOROLOGICAL CONDITIONS, ALPAR ŞABAN BEDRİ,USLUER HASAN BORA,AYDIN şenol, Yayın Yeri:TÜDAV, Editör:Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:480, ISBN:978-975-8825-39-4, Bölüm Sayfaları:61 -79

2018    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

 • İdari Görevler
 • 2022
 • Bölüm BaşkanıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2022
 • MYO/Yüksekokul MüdürüGALATASARAY ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2019-2022
 • MYO/Yüksekokul MüdürüGALATASARAY ÜNİVERSİTESİDENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2018-2019
 • Program BaşkanıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİMESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2015-2019
 • MYO/Yüksekokul Müdür YardımcısıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİMESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2015-2018
 • Program BaşkanıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİMESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 • 2014-2015
 • Program BaşkanıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİMESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM


2015 Kamu

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, ÇOK ULUSLU MÜKEMMELİYET MERKEZİ KOMUTANLIĞI

EĞİTİCİ

2007-2011 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI-T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KARASUYU VE KITA SAHANLIĞI HARİTALARI, DENİZ YETKİ SAHALARI DANIŞMANI

2013-2014 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI-T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SEYİR,HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2NCİ HİDROGRAFİK MESAHA ÖLÇÜM EKİP KOMUTANI

2012-2013 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI-T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SEYİR,HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİDROGRAFİ, OŞİNOGRAFİ VE AKUSTİK ÖLÇME UZMANI

2009-2012 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI-T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SEYİR,HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTRONİK HARİTA ÜRETİM KALİTE KONTROLÖRÜ VE EDİTÖRÜ

2004-2009 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI-T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SEYİR,HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTRONİK HARİTA ÜRETİM UZMANI

2002-2004 Kamu

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI-T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KAĞIT HARİTA ÜRETİM UZMANI