Emekli Astsubaya Tazminat Vermeden Sorun Çözülmez.

DEVLET-EGEMENLİK-YARGI

Devlet için üç unsur arıyoruz. Vatan, insan, Egemenlik. Egemenlik için üç unsur arıyoruz.

Yasama, yasayı uygulama, uymayanı yargılama.

Normlar hiyerarşisinin en üst basamağında anayasa bulunur ve anayasamızın ;

Egemenlik başlıklı 6.maddesi, …Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

Kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesi;

“…Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma başlıklı 68. maddesi “….

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.” hükümlerini içerir.

İhtilaller sonrası başlayan ve halen devam eden makam, temsil, görev vb. tazminatlarının, yalnızca bir grup, sınıf, zümreye verilmesi ve bunun emeklilikte de devam etmesi astsubayların ayrık tutulması egemenliğin vesayet altında olduğu, yürütmenin tahakküm (baskı) altında olduğu izlenimi bırakmaktadır.

Vatanın, egemenliğin yılmaz savunucusu Astsubaylarımız EK GÖSTERGE ve TAZMİNAT haklarının egemen, demokratik, sosyal bir hukuk devletine yaraşır düzenleme ile ele alınmasını gerektiğini biliyor, bekliyor ve Gazi Meclisimizden talep ediyor. Egemenlik hakkını savunan, imtiyazlı sınıf, zümre veya gruplara karşı yani cumhuriyeti savunan, bugüne kadar astsubayların sesine kulak veren bazı yayınlar…

KANDIRILDIK MI?

https://twitter.com/i/status/1693397322447601826…

3600 KAYBETTİRDİ.

https://twitter.com/i/status/1693397322447601826…

KURT KUZUYA ŞAH OLSA BÖYLE TAKSİM YAPMAZDI

https://twitter.com/i/status/1692823381928763420…

EMEKLİ ASTSUBAYLARIMIZ BEKLEMEDE

https://twitter.com/i/status/1721305900483297460…

ASTSUBAY SERZENİŞİ

https://twitter.com/i/status/1700106158579593698…

ASTSUBAYLARIN MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI

https://twitter.com/i/status/1713904025744154823…

HATASINI KABUL ETMEK DE ERDEMDİR

https://twitter.com/i/status/1691150845448957955…

Astsubay Çalıştay Grubunun seslendirmesi ile binlerce teşekkür ile sayın FATİH ÇAM @fatihsib tarafında kaleme alınan astsubaylar hakkındaki ilk akademik makale linkleri ;

MAKALE Ulaşmak İçin:

https://turansam.org/TURAN-SAM_59.pdf…

Makale Sunumuna Ulaşmak İçin:

https://drive.google.com/file/d/15WBOe8AWg5jOTnpQhqYhP0QG1AeHMi7C/view?usp=sharing…

Makale Tanıtımı İmza Kamp. ulaşmak için:

https://astsubaycalistayi.com/cumhuriyetin-100-yilinda-astsubaylar-kamu-mali-yonetimi-bakimindan-bir-inceleme-kampanyaya-imza-ver.html…

Makale Basın Bültenine Ulaşmak İçin:

https://astsubaycalistayi.com/basin-bulteni-20-eylul-2023.html…

Editörlü Kitap Yazım Duyurusuna Ulaşmak için:

https://astsubaycalistayi.com/cumhuriyetin-100-yilinda-astsubaylar-temali-editorlu-kitap-duyurusu.html…

Av.Uzm.Arb.Yalçın TUNÇBİLEK

@TuncbilekN