Emekli Jandarma Personelinin Özel Eğitim Merkezlerine Başvurusu

Emekli Jandarma personelinin Özel Eğitim Merkezleri başvuruları 23 Şubat 2024 tarihine kadar devam etmektedir. Başvuru için tıklayınız.

J.GN.K.LIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN SİDE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNDE EMEKLİ DEVRELERİNE / GRUPLARINA 2024 YILI YAZ SEZONUNDA UYGULANACAK

TOPLU TAHSİS ESASLARI

1.         TSK/J.Gn.K.lığı Eğitim Merkezlerinin münferit müracaat edilen dönemleri haricindeki bazı dönemlerinden emekli devrelerine/gruplarına toplu tahsisler yapılabilmektedir.

2.         Bu kapsamda, J.Gn.K.lığı tarafından işletilen Side Özel Eğitim Merkezinde (ÖEM) 2024 yılı yaz sezonunda uygulanacak toplu tahsis esasları aşağıda olduğu gibidir;

            a.         1, 2, 3, 18 ve 19’uncu dönemlerine (29 Nisan-08 Mayıs, 11-20 Mayıs, 23 Mayıs-01 Haziran, 28 Ekim-06 Kasım ve 09-18 Kasım) emekli subay, astsubay ve uzman jandarmalar başvurabilecektir.

            b.         Tercih edilen dönemler ile motel miktarını belirten müracaat dilekçeleri, grup/devre başkanı tarafından hazırlanarak, en geç 23 Şubat 2024 tarihine kadar “J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı Sos.Hiz.Şb.Md.lüğü 06510 Beştepe/ANKARA” adresine veya 0312 456 1195 numaraya faksla gönderilecek olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Planlama sonuçları Nisan ayı içerisinde ilgili grup/devre başkanlarına bildirilecektir.

            c.         Devre/grup adına toplu tahsis talebinde bulunulabileceğinden müracaatlar devre/grup isimleri belirtilerek yapılacaktır. Bu maksatla görevlendirilen personelin ismi müracaat sırasında belirtilecek ve mümkün olduğunca her yıl aynı personel tarafından müracaatta bulunulması göz önünde bulundurulacaktır.

            ç.         Birden fazla dönem seçenekli olarak yapılacak müracaatlarda mutlaka öncelik belirtilecektir. Öncelik belirtilmeden yapılacak müracaatlarda uygun dönem planlanacaktır.

            d.         Toplu tahsislere katılan personelden münferit puan düşülmeyecek, grup puanı düşülecek ve tahsis planlamasında grubun geçmiş yıllarda istifade ettiği yıl (son 10 yıl) ve motel miktarları dikkate alınacak, mezuniyetinin 40, 50 ve 60’ıncı yılını kutlayan devrelere öncelik verilecektir.  Toplu tahsis dönemlerinde ÖEM’den müstafi kartı sahibi personele de motel tahsis edilebilecektir.

            e.         Bir devrenin bir sezonda birden fazla dönemden istifade etmemesi için Kuvvet K.lıkları ile koordinede bulunulacaktır.

3.         Tahsis yapılan devre/grupların ÖEM’den azami şekilde istifadesini sağlamak maksadıyla personel listeleri dönem başlangıç tarihinden en az 30 gün önce “J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı Sos.Hiz.Şb.Md.lüğü 06510 Beştepe/ANKARA” adresine veya jkamp@jandarma.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

4.         Geçmiş yıllarda bazı devre/grupların, dilekçelerine istinaden yapılan tahsislerde belirtilenden daha az bir personel mevcudu ile tesislere katıldığı, tahsislerini iptal ettiği, bu nedenle tesislerin yeterli doluluk oranına ulaşamadığı ve ilgili tesisin maddi olarak zarara uğradığı tespit edilmiştir. Tahsis planlamaları tesisin açılmasına yetecek doluluk oranına ulaşıp ulaşmadığına göre yapılmaktadır. Bu nedenle tesise katılacak personel sayısının doğruluğu önem arz etmektedir. Belirtilen şekilde hareket edecek olan grupların/devrelerin durumları müteakip yıllarda yapılacak planlamalarda dikkate alınacaktır.

YAZ KAMPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ