Emekli/Müstafi Deniz Kuvvetleri Personelin Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Yenileme

Emekli/Müstafi Deniz Kuvvetleri Personelin Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Yenileme (Konunun Kısa Özeti)

Silah Taşıma İzin Belgeleri (Ruhsat) her personele süresiz silah taşıma yetkisi vermekle beraber yürürlükteki mevzuat gereği silah taşıma ve
bulundurma şartlarını koruyup korumadıklarının her beş yılda bir araştırılması gerekmektedir.
Ruhsat geçerlilik süresinin devam edebilmesi için Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ve Şahsi Silah Yönergesi gereği “Emekli ve müstafi personelin, silah taşıma izin belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için her beş yılda bir Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Sonucu ve Sağlık Raporunu Kuvvet komutanlığına göndermeleri gerekmektedir. Göndermediği takdirde süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.
Altı ayın sonunda evraklarını göndermeyen personelin silah taşıma ruhsatı iptal edilerek hakkında işlem başlatılması için kolluk kuvvetlerine bildirim yapılır.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde; ruhsat veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olan, 2017, 2012, 2007, 2002, 1997, 1992, 1987, 1982, 1977, 1972, 1967, 1962, 1957, 1952 yıllarında emekli/Müstafi personelin ruhsat yenileme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Yukarıda belirtilen tarihler haricinde ruhsat veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçmiş diğer personelinde talep etmeleri halinde ruhsat yenileme işlemleri ivedilikle yapılacaktır.
Ruhsat yenileme işlemleri için aşağıda belirtilen belgeler ile dilekçe örneğinin “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Ordonat Daire Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 Dilekçe
 Askeri kimlik kartı ve Nüfus cüzdanı fotokopisi
 Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulama Sonucu
 Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu  2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve beyaz fonlu)
 Eski Ruhsat
-Dilekçe Örneği

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN EMEKLİ / MÜSTAFİ SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLARIN SİLAH / RUHSAT İŞLEMLERİ

KAYNAK : DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI