Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Hak sahiplerinin ruhsal ve bedensel rehabilitasyonlarını ve yaşam boyu devamlı bakımlarını sağlamak amacıyla tesis ettirilen Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Ankara ili Çankaya ilçesi Bilkent yolu üzerindeki Lodumlu bölgesinde 321.000 m2’lik bir alan üzerine konuşlandırılmıştır.

Merkez, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi maksatlı gelen Gaziler, İç Güvenlik yaralıları ve yakınları ile bakıma muhtaç hak sahiplerine iaşe, ibate hizmeti sunmaktadır.

Faydalanma Esasları,

Bakanlık ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadro kuruluşunda görev yapmış veya halen görevli olanlardan aşağıda sayılanlar gazi uyum evlerinden hak sahibi olarak faydalanırlar:

  • – Sosyal Güvenlik Kurumunca harp malulü sayılanlar.
  • – Sosyal Güvenlik Kurumunca; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlarda belirtilen haller kapsamındaki maluliyeti nedeniyle aylık bağlananlar.
  • – Teröristle mücadele görevinin sebep ve tesiriyle yaralanan veya hastalanan, halen tedavisi devam eden ancak maluliyet işlemleri henüz sonuçlanmamış olanlar.
  • Hak sahiplerinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, bunların bulunmaması durumunda iki kişiyi aşmamak kaydıyla diğer refakatçileri, ancak hak sahipleriyle birlikte olmaları durumunda gazi uyum evlerinden yararlanabilir.

Gazi uyum evi bünyesinde bulunan birim ve tesislerin, imkânı ve kapasitesi doğrultusunda;

  • – 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanların kendisi, annesi, babası, eşi ve çocukları ile kardeşleri, şehit annesi, babası, eşi, çocukları ve kardeşlerinin ve diğer hastaların,
  • – Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan, Sosyal Güvenlik Kurumunca 3713 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlarda belirtilen haller kapsamındaki maluliyeti nedeniyle aylık bağlananların,
  • – 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin, tesislerden faydalanabilmelerine yönetim kurulunca karar verilebilir.

KAYNAK: MSB.