HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN SİLAH TAŞIMA İZİN BELGESİ (RUHSAT) YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Silah Taşıma İzin Belgeleri (Ruhsat) her personele süresiz silah taşıma yetkisi vermekle beraber silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır. Geçerlilik süresinin devam edebilmesi için Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ve Şahsi Silah Yönergesi gereği “Emekli ve müstafi personelin, silah taşıma izin belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için her beş yılda bir Adli Sicil Kaydı Sorgulama Sonucu ve Sağlık Raporunu Kuvvet Komutanlığına göndermeleri gerekmektedir. Göndermediği takdirde süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir. Altı ayın sonunda evraklarını göndermeyen personelin silah taşıma ruhsatı iptal edilerek hakkında işlem başlatılması için kolluk kuvvetlerine bildirim yapılır.” hükmü amirdir.

Bu kapsamda; ruhsat veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olan emekli/Müstafi personelin aşağıda belirtilen belgeler ve dilekçe örneği ile yeni ruhsat tanzim edilmesi için “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Şahsi Silah ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Dilekçe,

Askerî kimlik kartı ve Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulama Sonucu,

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu,

2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve beyaz fonlu),

Örnek Dilekçe :

 

SİLAH DEVİR İŞLEMLERİ

HV.K.K.LIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELİN, AYNI KUVVET KOMUTANLIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELDEN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler:

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silahı devir edecek personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İşlem Adımları :

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile dilekçe ve ekleri ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin bağlı bulunduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilir. Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, şahsi silah envanterine işlenmek üzere, üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek, işlem tamamlanır.
Not : 6136 sayılı Kanunun uygulamasını gösteren, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereği; askeri personel, (armağan silahlar ile görevde bulundukları müddetçe teçhizat ve bedeli mukabili aldıkları zati demirbaş tabancalar hariç) silahlarını bir başka kişiye devredebilirler.

Devreden Örnek Dilekçe :
Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELİN, AYNI KUVVET KOMUTANLIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELDEN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silahı devir edecek personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Silah ruhsatının fotokopisi

İşlem Adımları :Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile dilekçe ve ekleri ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silahı devir edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunulur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin bağlı olduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, menşe belgesi, ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir. Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personelin birliği tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek işlem tamamlanır.

Devreden Örnek Dilekçe :

Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELİN, DİĞER KUVVET KOMUTANLIKLARINA MENSUP MUVAZZAF/EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELDEN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silahı devir edecek personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Silah ruhsatının fotokopisi (Emekli/Müstafi İse)

İşlem Adımları :

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı üst yazı ile dilekçe ve ekleri ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin bağlı bulunduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilir. Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, şahsi silah envanterine işlenmek üzere, üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek, işlem tamamlanır.
Not : 6136 sayılı Kanunun uygulamasını gösteren, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereği; askeri personel, (armağan silahlar ile görevde bulundukları müddetçe teçhizat ve bedeli mukabili aldıkları zati demirbaş tabancalar hariç) silahlarını bir başka kişiye devredebilirler.

Devreden Örnek Dilekçe :
Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K. LIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELİN, SİVİL ŞAHISLARDAN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silahı devir edecek sivil şahısın;

Dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Silah ruhsatının fotokopisi 

İşlem Adımları :

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile dilekçe ve ekleri ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin bağlı olduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına iade edilir. Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası ve silah ruhsatının aslı, devir alan personelin birliği tarafından üst yazı ile şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek işlem tamamlanır.

Devreden Örnek Dilekçe :
Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN, AYNI KUVVET KOMUTANLIĞINA MENSUP MUVAZZAF PERSONELDEN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

Adli sicil ve sabıka kaydı (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

İkametgâh belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aya ait)

Silahı devir edecek personelin;

Dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

İşlem Adımları :

Silahı devir alacak emekli/müstafi personel dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet  Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısını, devir alacak personelin ikametgâh adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir. Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personelin adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

Devreden Örnek Dilekçe :
Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN, AYNI KUVVET KOMUTANLIĞINA MENSUP EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELDEN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

Adli sicil ve sabıka kaydı (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.

İkametgâh belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aya ait)

Silahı devir edecek personelin;

Dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Silah Taşıma İzin Belgesi Fotokopisi

İşlem Adımları :

Silahı devir alacak emekli/müstafi personel dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısını, devir alacak personelin ikametgâh adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir. Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personelin adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

Devreden Örnek Dilekçe :
Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN, DİĞER KUVVET KOMUTANLIKLARINA MENSUP MUVAZZAF/EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELDEN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

Adli sicil ve sabıka kaydı (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

İkametgâh belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aya ait)

Silahı devir edecek personelin;

Dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Silah Taşıma İzin Belgesi Fotokopisi (Emekli/Müstafi ise)

İşlem Adımları :

Silahı devir alacak emekli/müstafi personel dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silahı devir edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin ikametgah adresine gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, menşe belgesi ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir. Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

Devreden Örnek Dilekçe :
Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN, SİVİL ŞAHISLARDAN SİLAH DEVİR ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Silahı devir alacak personelin;

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

Adli sicil ve sabıka kaydı (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

İkametgâh belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aya ait)

Silahı devir edecek sivil şahısın;

Dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Silah ruhsat fotokopisi 

İşlem Adımları :

Silahı devir alacak emekli/müstafi personel dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silah işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına iade edilir. Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası ve devir eden personele ait silah ruhsatının aslı, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

Devreden Örnek Dilekçe :

Devralan Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELİN, MKE KURUMUNDAN SİLAH SATIN ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aya ait)

İşlem Adımları :

MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabanca ve yivli tüfeklerden, bedeli mukabilinde satın almaya karar veren muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların, dilekçe, 2 (iki) adet resim, askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte müracaatları Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca Şubat-Ağustos ve Kasım aylarında topluca Hv.K.K.lığına gönderilir. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlara işlem yapılmaz.
Hv.K.K.lığınca tabanca/yivli tüfek almasına müsaade edilen personel listeleri ve ekleri Jandarma Genel Komutanlığına (Harekat Başkanlığı Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne) Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmek üzere gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığınca tanzim edilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi Hv.K.K.lığına gönderilir. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Bu belge ile, bizzat belge sahibi veya Birlik Komutanlıkları tarafından tayin edilecek mutemet belgeli (EK-Ğ) personel veya noter vekaletli askeri personel tarafından silah satış yetkisi olan Kamu Kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermi satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan silah alma talebinde bulunamaz.
Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ile müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları (Rütbe, Sicil yazılacak), Birlik Komutanlıklarından yazı ile (Muvazzaf personel için) fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı Hv.K.K.lığına gönderilir.

MKE Silah Satın Alma Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN, MKE KURUMUNDAN SİLAH SATIN ALMA İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli heyet raporu (Rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır)

Adli sicil ve sabıka kaydı (6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır.)

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aya ait)

İşlem Adımları :

MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabanca ve yivli tüfeklerden, bedeli mukabilinde satın almaya karar veren emekli/müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların, istenilen belgeler ile birlikte şahsen yada posta ile Hv.K.K.lığına gönderilir. 
Hv.K.K.lığınca tabanca/yivli tüfek almasına müsaade edilen personel listeleri ve ekleri Jandarma Genel Komutanlığına (Harekat Başkanlığı Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne) Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmek üzere gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığınca tanzim edilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi Hv.K.K.lığına gönderilir. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Bu belge ile, bizzat belge sahibi askeri personel tarafından silah satış yetkisi olan Kamu Kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermi satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan silah alma talebinde bulunamaz.

Müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları (Rütbe, Sicil yazılacak), şahsen yada posta ile fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı Hv.K.K.lığına gönderilir.

MKE Silah Satın Alma Örnek Dilekçe (Emekli) :

HİBE EDİLEN TABANCA İŞLEMLERİ

HV.K.K.LIĞINDAKİ MUVAZZAF PERSONELİN, HİBE İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

İşlem Adımları :

Tabancasını hibe edecek personel bağlı olduğu birliğinden, dilekçe ve ekleri ile birlikte üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığa müracaat eder. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, personelin birliğine tabancasını teslim etmesi için onay yazısı gönderilir. Tabanca, teslim alan birlik tarafından kriminal ve balistik inceleme yapılmak üzere Hv.KKh.Des.Kt.Grp.K.lığına gönderilir. Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir. Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.

Not : 6136 sayılı Kanunun uygulamasını gösteren, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereği; askeri personel, (armağan silahlar ile görevde bulundukları müddetçe teçhizat ve bedeli mukabili aldıkları zati demirbaş tabancalar hariç) silahlarını hibe edebilirler.

Hibe Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN, HİBE İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah taşıma izin belgesi

İşlem Adımları :

Tabancasını hibe edecek emekli/müstafi personel dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, personelin iletişim adresine tabancasını en yakın Hv.K.K.lığına bağlı birliğe teslim etmesi için onay yazısı gönderilir. Tabanca, teslim alan birlik tarafından kriminal ve balistik inceleme yapılmak üzere Hv.KKh.Des.Kt.Grp.K.lığına gönderilir. Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir. Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.

Hibe Örnek Dilekçe :

DİĞER KUVVET KOMUTANLIKLARINA MENSUP EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN HİBE İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Askerî kimlik kartı fotokopisi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah taşıma izin belgesi 

İşlem Adımları :

Diğer Kuvvet Komutanlıklarına mensup emekli/müstafi personel dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, silahı hibe edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, personelin iletişim adresine tabancasını en yakın Hv.K.K.lığına bağlı birliğe teslim etmesi için onay yazısı gönderilir. Tabanca, teslim alan birlik tarafından kriminal ve balistik inceleme yapılmak üzere Hv.KKh.Des.Kt.Grp.K.lığına gönderilir. Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir. Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.

Hibe Örnek Dilekçe :

SİVİL ŞAHISLARIN HİBE İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Silah ruhsat fotokopisi 

İşlem Adımları :

Sivil şahıslar dilekçe ve ekleri ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, silahı hibe edecek sivil şahsın silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip sivil şahsın iletişim adresine tabancasını en yakın Hv.K.K.lığına bağlı birliğe teslim etmesi için onay yazısı gönderilir. Tabanca, teslim alan birlik tarafından kriminal ve balistik inceleme yapılmak üzere Hv.KKh.Des.Kt.Grp.K.lığına gönderilir. Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına yazı ile bilgi verilecektir. 

Hibe Örnek Dilekçe :

HV.K.K.LIĞINDAKİ MUVAZZAF/EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN ŞAHSİ SİLAHLARININ KAYBOLMASI, ÇALINMASI (ZAYİİ) VE GASPEDİLMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

İstenilen Belgeler :

Dilekçesi

Mahalli Polis veya Jandarma Karakolunca tanzim edilen ifade tutanağı 

Nüfus cüzdan fotokopisi

Kayıp, Çalıntı ve Gasp Edilen Şahsi Silah Bildirim Çizelgesi

İdari Tahkikat Raporu (Teçhizat tabancası için)

İşlem Adımları :

Muvazzaf personele verilen teçhizat (zati) silahların çeşitli nedenlerle kaybedilmesi, çalınması veya gasp edilmesi hâlinde birlik komutanlıklarınca idari tahkikat yapılacaktır.Hv.K.K.lığı şahsi silah envanterine kayıtlı silahın, herhangi bir nedenle kaybedilmesi veya çalınması hâlinde; personel tarafından silahın kaybedildiği, çalındığı veya gasp edildiği mahalden sorumlu polis veya jandarma karakoluna müracaat edilir.Mahalli Polis veya Jandarma Karakolunca tanzim edilen ifade tutanağı (mağdur, tanık, şüpheli), Kayıp, Çalıntı ve Gasp Edilen Şahsi Silah Bildirim Çizelgesi (EK-A), teçhizat tabancalar için İdari Tahkikat Raporu ve personelin dilekçesi, ilgili Birlik Komutanlığınca Hv.K.K.lığına gönderilir.Silahı kaybolan personel emekli/müstafi ise yukarıda belirtilen belgelerle birlikte silah ruhsatı aldığı Hv.K.K.lığına müracaatta bulunur.Silahın kaybolduğuna dair Hv.K.K.lığına gelen bilgiler incelendikten sonra, silahı kaybolan şahsın bilgilerine işlenir. Silahın bulunması ve kriminal işlemler sonucunda, kayıp silaha ait bilgiler envanterden çıkarılır ve personele teslimi sağlanır.Personelin görev yaptığı birlik komutanlığı tarafından çekilen mesaj ve kayıp silah evraklarına istinaden Hv.K.K.lığınca, kayıp silah bilgileri TSK KÇGE Silah TakipSistemine girilmesi sağlanır.

Kayıp, Çalıntı ve Gasp Edilen Şahsi Silah Bildirim Çizelgesi :

HV.K.K.LIĞINDAKİ EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler :

TSK’dan Ayrılan Personel İçin Düzenlenecek Şahsi Silah Taşıma İzin Belgesi Formu

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu (Ruhsat tarihinin 5 yılı geçmesi sonucu ruhsat yenileyenler ve Malulen emekli olanlar için)

Adli sicil ve sabıka kaydı belgesi 

Dilekçe (Ruhsat tarihinin 5 yılı geçmesi sonucu ruhsat yenileyenler ve Silah Taşıma İzin Belgesini Kaybedenler için)

İdari Tahkikat Raporu (Teçhizat tabancası için)

Mahalli Polis veya Jandarma Karakolunca tanzim edilen ifade tutanağı (Silah Taşıma İzin Belgesinin Çalınması/Kaybolması Durumunda)

İşlem Adımları :

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; emekli olan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara, mecburi hizmetini tamamlayarak TSK’nden istifa etmek suretiyle, ayrılan Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmalara; 10’uncu fiili hizmet yılını tamamlayıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Sözleşmeli Subay ve Sözleşmeli Astsubaylara, En az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan Uzman Erbaşlara, İstenilen belgeler ile (TSK’dan Ayrılan Personel İçin Düzenlenecek Şahsi Silah Taşıma İzin Belgesi formunda  personelin adli/sağlık durumu hanesinde yer alan ifadeler doldurulurken 1’inci Sicil Amiri tarafından parafe edilecektir.) birlikte başvuruda bulunmaları ve uygun görülmesi halinde ateşli silah (tabanca ve yivli av tüfeği) taşıma izin belgesi tanzim edilir. Silah taşıma izin belgesi süresizdir. (Ruhsat tarihinden itibaren

5 yılda bir dilekçe, Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu ve Adli sicil ve sabıka kaydı belgesini şahsen yada posta yolu ile Hv.K.K.lığına ulaştırarak Silah Taşıma İzin Belgesinin güncellenmesini sağlar.) 
Silah Taşıma İzin Belgesinin kaybedilmesi, çalınması veya yıpranması halinde Polis veya Jandarma İfade Tutanağı fotokopisi (kayıp ve çalıntı halinde) hazırlanarak Hv.K.K.lığına gönderilecektir. Hv.K.K.lığına gönderilen belgelerin kontrolü sonrasında hazırlanacak olan Silah Taşıma İzin Belgesi, personelin kendisine elden verilir veya iadeli taahhütlü posta ile adresine gönderilir. (Adli sicil kaydı sorgulama sonucu (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve sağlık raporu ruhsat tanzim tarihinden itibaren beş yıllık süre sonrasında kaybolma, çalınma, yıpranma ve yenileme gibi durumlarda istenir.)

TSK’dan Ayrılan Personel İçin Düzenlenecek Şahsi Silah Taşıma İzin Belgesi Formu (Boş)   :

TSK’dan Ayrılan Personel İçin Düzenlenecek Şahsi Silah Taşıma İzin Belgesi Formu (Dolu) :

HV.K.K.LIĞINDAKİ VEFAT EDEN ASKERİ PERSONELİN ŞAHSİ SİLAHLARINA YAPILACAK İŞLEMLER

İstenilen Belgeler :

Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi)

Feragatname (Noterden)

Feragatnameyi alan şahsın dilekçesi

Feragatnameyi alan şahsın nüfus cüzdan fotokopisi

İşlem Adımları :

NOT : Silah sahibi vefat ettiğinde aşağıda belirtilen işlemlerden biri yasal mirasçıları tarafından yapılır.

Silahın, varislerden biri tarafından ruhsata bağlanmak istenmesi durumunda yapılacak işlemler :Veraset ilamı ve diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet edilen yerin mülki makamlarına başvurulur. Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir. Mülki makamlar tarafından istenilen belgeler tanzim edilir. Ruhsat harçları ödenir (6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrası kapsamındakiler hariç). Mülki makamlarca bulundurma veya taşıma ruhsatı tanzim edilerek işlem sonuçlandırılır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlar. Silahın, askeri personel olan bir varis tarafından alınmak istenmesi durumunda, vefat eden şahsın veraset ilamı, diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile Hv.K.K.lığına başvurması gerekmektedir.
Silahın bir başka kişiye devir edilmesi durumunda yapılacak işlemler :

Veraset ilamındaki varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekalet veya feragatname verir. Vekalet verilen kişi silahı alacak sivil şahısa devir dilekçesini verir. Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder. Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askerî personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir. Mülki makamlar tarafından verilecek bir yazı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır. Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir. Noterden alınacak devir sözleşmesinin fotokopisinin ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır. Silahı alacak şahıs, emekli/müstafi askeri şahıs ise; yukarıda belirtilen işlemlerden ilgili olan devir işlemleri yapılır. Silahı alacak şahıs muvazzaf personel ise; aynı şekilde yukarıda belirtilen işlemlerden ilgili olan devir işlemleri yapılır.

Silahın Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi İşlemleri :
Veraset ilamındaki varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekalet veya feragatname verir. Fergatnameyi alan kişi dilekçe ile Hv.K.K.lığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur. Kuvvet Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, feragatnameyi alan kişinin iletişim adresine tabancasını en yakın Hv.K.K.lığına bağlı birliğe teslim etmesi için onay yazısı gönderilir. Tabanca, teslim alan birlik tarafından kriminal ve balistik inceleme yapılmak üzere Hv.KKh.Des.Kt.Grp.K.lığına gönderilir. Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir. Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.