İntibak Gibi İntibak Astsubay ve Emeklilerin Beklentisidir.

DEPREM

Dil yaşayan bir varlıktır. Bir kelime bazen ilk anlamında kullanılmamış ona yeni ve daha farklı anlamlar yüklenmiş olabillir.

Bir yazının edebi olmasını, bir yazarın diğerinden farklılaşmasını ve anlam dünyamızı zenginleştirmesi sağlayan şey de tam olarak budur.

Kayıp giden zaman içerisinde kelimeler savrulur, bazen yok olur, bazen gözümüzü kapattığımızda varlığına devam eden düşünsel dünyamızı büyütür, anlamlandırır, konumlandırır.

Deprem yalnızca yerküre üzerinde olmaz. Fırsat bulduğu her noktada deprem ortaya çıkar. Bu kaçınılmazdır.

Bugün için gelişmiş teknolojik bir şeyin ortaya çıkış hikayesine bakarsanız neredeyse tamamında doğanın taklit edildiğini göreceksiniz.

Doğayı taklit veya doğayı örnek alma yalnızca teknolojide değil diğer alanlarda da kullanılmalıdır. Örneğin inşa edilmeye çalışan bir sosyal sistemde de doğayı örnek almak zorundasınız. Kuracağınız sosyal yapının gelişimi için sosyal yapının temeli iyi kurgulanmalı, içerisinde bulunan her katmanın en ince detayı düşünülmeli, sosyal sarsıntı ve depremleri gerektiğinde soğuracak özelliklere de sahip olmalıdır.

1950’li yıllar ile TSK içerisinde Astsubay statüsü oluşturulmaya başlandı. Düğmenin ilk iliği ABD modeli örnek alınarak iliklendi.

Geçmiş yılların yanlışlarını şu an yazmayacağım. Günümüze gelirsek şu an TSK içerisinde halen görev yapmakta olan görev başlangıç eğitim seviyesi farklı iki, yine bunların içerisinde askeri lise kaynağı olarak eğitim alan fakat eğitimi farklı iki, askeri eğitim sonrası astsubay rütbesi ile nasıp alanların ilk giriş okul seviyesi farklı olmak üzere ve diğer kaynaklarda düşünüldüğünde yapının temelinin çok iyi planlanması gerektiği ortadadır.

Her nasıl girildi veya eğitim alındı ise sonuçta TSK içerisinde astsubay kadrolarında görevlendirilecek olan ve kendilerine tevdi edilen görevleri hakkı ile yerine getiren Astsubay vatan evlatlarımızın yıllara sari rütbeleri, görev yerleri, mevkileri, sorumlulukları makamları, sosyal durumları ilerleme ile bir sonra gelenden önde ve ileride olacaktır. Tabi ki bu biz söyledik diye olmayacak. Kanun koyucu bu tedbirleri yasa yoluyla sağlayacak ve temeli her zaman sağlam tutma, sistemi sorunlardan uzak tutma yolunda gerekli adımları atacaktır.

Aynı rütbe, makam, mevki, iş, emek, sorumluluk ve görev yani sistemin yüklemesi aynı iken personele farklı davranılması sosyal temeli zayıflatacak, aynı katmanın farklı davranışlarını ortaya çıkarak, uyumu bozacaktır.

Sistem tedbir olarak intibak kurumu ile böylesi bir aykırılığa düşülmesini engeller. Yani yıllar içerisinde mevcut personeli sistemin gereği ne ise ona göre eğitir, yeni gelen personeli de eğitilmiş veya gerektiği gibi eğiterek alır.

Sonuçta sisteme yeni koşullarla giren bir personel varlığı onların yıllar sonra ancak kazanabileceği tecrübe ile gelebileceği makamdakilere üstünlüğünden bahsedilemeyeceği gibi, daha eğitimsiz olmalı sebebiyle o makamlardan ayrılmaları gerektiği de söylenemez.

TSK Personel Kanunu 137. madde, diğer personel gibi Astsubaylarımız için de emeğinin karşılığını alacağı yapının yeryüzüdür. Maalesef bu güne kadar üzerinde en çok oynanan ve değişiklik gören sallanan, sarsılan kanun maddeleri arasında belki de ilk sıradadır. Tıpkı bir deprem fırtınası gibi…

Sistemimiz yıllardır Astsubayların en az MYO mezunu olarak göreve başlayacağını kabul etmiştir.

MYO mezunu Astsubayların göreve başlangıç derecesi 9/2 dir.

Bu kabulle ortaya çıkan sonuç : MYO mezunu astsubayların yani sisteme girebilecek kişilerin daha da açıkçası artık diğer personelin yaptığı işleri yapabilecek personel için gerçek başlangıç derecesi karşılığının da 9/2 olduğunu kabul etmişsinizdir.

Yapılacak olan intibak ile TSK Personel Kanunu 137. madde Astsubaylar için belirlenen EK cetvellerin bire indirilmesi, başlangıç derecesinin 9/2 olarak düzenlenmesi, 1 kademe ilerlemenin diğer personele usulünce (bulundukları derecenin 1-2. kademesinde bulunanların bir kademeye, 3.kademesinde bulunanların bir üst derecenin 1. kademesine) yapılmasıdır.

İntibak gibi intibak Astsubay ve Emeklilerin beklentisidir.

İntibak sarsıntı ve DEPREMLERİN önleyicisidir.

Av.Uzm.Arb.Yalçın TUNÇBİLEK

@TuncbilekN

Yalçın Tunçbilek