Jandarma ve Sahil Güvenliğe 15 Öğretim Elemanı Temin İlanı


JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN;

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede  belirtilen Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Üyesi) ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

2. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş yüz (100) puan ve üstünü almak,

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından doksan (90) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

3. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a.657 sayılıKanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen beş (85) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

ç. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70-Sözel) puan almış olmak,

d. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

e. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,

f. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl İngilizce dersi vermiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4. MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir.

5. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

a. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların;      

(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten fotoğraflı dilekçe ile ekinde (Fotoğraf yapıştırılıp gerekli yerler imzalanacak şekilde);

(2) Özgeçmişi (JSGA formatında),

(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, (her biri noter veya kurum onaylı veya e devlet çıktısı)

(6) YDS/YÖKDİL Sonuç Belgesi,

(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e devletten alınabilir.)

(8) 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraf yapıştırılarak, sayfa sonuna mavi kalemle imza atılarak tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurulacak),

(9) JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, ( Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve özgeçmiş CD’e konacaktır.)

(10) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

(11) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

(12) Yayın listesi (ÜAK formatında),

(13) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha CD (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve özgeçmişini kapsayacak şekilde) hazırlayarak;

b. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adayların;

(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten fotoğraflı dilekçe ile ekinde (Fotoğraf yapıştırılıp gerekli yerler imzalanacak şekilde;

(2) Özgeçmişi (JSGA formatında),

(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, (her biri noter veya kurum onaylı veya e devlet çıktısı)

(6) YDS/ YÖKDİL Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi

(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr.  internet adresinden veya e devletten alınabilir.

(8) 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu (fotoğraf yapıştırılarak,sayfa sonuna mavi kalemle imza atılarak tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurulacak),

(9) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

(10) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

        Yukarıda belirtilen belge ve dosyaları (mavi kapaklı dosya içerisinde) hazırlayarak bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla (PTT ile) başvurmaları gerekmektedir.

6. Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

7. Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

8. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.

10. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi  : 09 Eylül 2021

Son Başvuru Tarihi     : 08 Ekim 2021

İngilizce Öğretim Elemanı Alım Şartlari

373 KBindirDilekçe Örneği22 KBindirÖzgeçmiş ve Eserler Listesi23 KBindirGüvenlik Sorusturması ve arşiv araştırma formu65 KBindirJSGA Ayrıntılı Puan Tablosu29 KBindirJSGA Puan Kriterleri347 KBindir