Jandarma Yerel Eğitim Merkezleri Başvurusu(Emekli)

JANDARMA YEREL EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞVURU FORMU

(EMEKLİ PERSONEL-2021 YILI)

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

1.    Güzelçamlı ve Hisarönü Yerel Eğitim Merkezleri için müracaatlar ayrı ayrı yapılacaktır. Hisarönü için Muğla İl J.K.lığına, Güzelçamlı için Aydın İl J.K.lığına belgegeçer yoluyla başvuruda bulunulacaktır. Güzelçamlı YEM’ne müracaat ederken Hisarönü tercihi yapılmayacak, Hisarönü YEM’ne müracaat ederken ise Güzelçamlı tercihi yapılmayacaktır.

2.    Son müracaat tarihi Güzelçamlı ve Hisarönü için 08-26 Mart 2021 tarihleri arasında olup; bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar ile yanlış ve eksik doldurulan formlar işleme alınmayacaktır.

3.    Şehit personel ailesi buna ilişkin belge fotokopisi ile müracaat ettiği takdirde (+30) puan, gazi personel sağlık  durumunu gösterir raporunu  müracaat  formuna eklediği takdirde malullük ile ilgili puanı (+15) alabilecektir.

4.    Tahsis iptali kamp döneminin başlamasından (15) gün öncesine kadar Güzelçamlı Yrl.Eğt.Mrk.K.lığı için 0 256 231 01 06 (8010-8112-8114) numaralı telefon, Hisarönü Yrl.Eğt.Mrk.K.lığı için ise 0 252 212 85 90 (8010-8077-8017) numaralı telefon aranılmak suretiyle şahsen yapılabilecektir.  Yerel Eğitim Merkezi tahsis iptali için son (15) gün kala aranılmaması halinde o yıl Yerel Eğitim Merkezinden istifade etmiş gibi puan düşülecektir.

5.      Yerel Eğitim Merkezleri bünyesindeki motellerden 9 (dokuz) gece yapılan tahsislerde 4 (dört) gece, 7 (yedi) gece yapılan tahsislerde  3 (üç) gece istifade edenlerden dönemlik ücretin tamamı alınacaktır. Daha az kalanlardan dönemlik gecelik ücretin bir güne tekabül eden miktarının kalınan gün sayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen ücretin iki katı alınacaktır. (Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve vazife malulleri ile %40 ve daha fazla engelli olduğuna dair raporunu veya kartını ibraz eden asıl hak sahipleri için yapılan tahsislerde anılan ücretin bir katı alınacaktır)

6.   Yerel Eğitim Merkezlerinden anne/babası veya çocuğu beraberinde olmak ya da emekli olmak kaydıyla bekâr olan subay, J.Gn.K.lğında istihdam edilen sivil öğretim elemanı, astsubay ve uzman jandarmalar istifade edebilir.

7.    Asıl hak sahibi personel ile birlikte olmak ve tahsis edilen motel/oda kapasitesinden fazla sayıda olmamak kaydıyla; “TSK Orduevleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri İle Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” nde belirtilen, askerî kimlik kartı veya orduevi günübirlik giriş kartına sahip aile fertleri ile bakmakla yükümlü oldukları diğer fertler ve 25 yaşına kadar torunları istifade edebilir.

8.  Müracaatlar Güzelçamlı YEM için 0 256 231 11 80 numaralı belgegeçer, Hisarönü YEM için 0 252 212 80 30 numaralı belgegeçere gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

9.  Ağır engelli yakını [eş, çocuk veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri (hakkında vasi kararı olan ve hak sahibi personelle daimi olarak aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve kardeş)] olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren personele, engel durumunu gösteren sağlık raporunu müracaat süresi bitimine kadar başvuru formu ile göndermesi durumunda (her YEM müracaatında yeniden gönderilecektir) ilave (+5) puan verilecektir.

(*) Eş ve çocuğa/çocuklara ait tlf. numarası personele ulaşılamadığında kullanılmak üzere talep edilmekte olup, doldurulması zorunlu değildir.

(**) Astsubaylıktan subaylığa veya uzman jandarmalıktan astsubaylığa/subaylığa geçen personel hizmet puanının eksiksiz olarak hesap edilebilmesi için ilk göreve başlama tarihini yazılacaktır.

(***) Emekli personele Hisarönü ve Güzelçamlı Yerel Eğitim Merkezlerinden 14, 15, 16 ve 17’nci dönemlerde tahsis yapılacak olup, emekli personelin diğer dönemlerde tercihte bulunması durumunda ancak, boş yer kalması halinde tahsis yapılabilecektir.

MÜRACAAT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ