K.K.K.LIĞI EMEKLİ PERSONEL TEÇHİZAT TABANCA DEĞİŞİMİ

K.K.K.LIĞI EMEKLİ PERSONEL TEÇHİZAT TABANCA DEĞİŞİMİ

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

1. İlk Nasıp İstihkakı Kanunu (5143 SK/Geçici Md.6) kapsamında, 16 Şubat 2013 tarihinde K.K.K.lığında görevliyken sonradan emekli olan (1996 öncesi neşetli Sb. ve 2001 öncesi neşetli Asb.) personel ile Sağlık ve Adalet Bakanlığına geçen personelin teçhizat tabancalarının, talep etmeleri durumunda ateş gücü yüksek tabanca ile değiştirilmesine yönelik müracaatlar Ekim 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.

2. Değişim için öncelikle hak sahibi personelin www.kkk.tsk.tr. internet adresinde “Faydalı Bağlantılar” sekmesi altında “Şahsi Silah İşlemleri” sayfasında bulunan Teçhizat Tabanca Değişim Talep Formu ile tercihleri ve evrakları alınacaktır. Değişim için tek merkez tercih edilebilecek, sonradan merkez/şehir değişimi talep edilmeyecektir.

3. Adli Sicil ve Arşiv Kayıt Belgesi Son altı ay içinde alınmış olmalıdır. E- Devletten veya Savcılıktan alınabilir. Personel hakkında devam eden ve biten bütün askeri, sivil mahkemelerin kesinleşme şerhli mahkeme kararları ile devam eden mahkemelerin iddianameleri, duruşma tutanağı vb. talep formuna eklenecektir.

4. Sağlık Raporu, Silah taşıma veya bulundurmasında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair heyet raporu (Kamu Hastanelerinden) son altı ay içinde alınmış olmalıdır. Silah taşıma izin belgesi (ruhsat) tanzim tarihinden itibaren beş yıl geçmiş ve değişim sürecinde beş yılını dolduracak personel (2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında emekli olan) sağlık raporu gönderecektir.

5. Fotoğraflar (2 Adet) beyaz fonlu, sivil elbiseli, son üç ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır.

6. Talep Formu ile K.K.K.lığına gönderilen belgelerin ve Şah.Slh.Ruh.Ş.Md.lüğü kayıtlarının incelenmesini müteakip, ruhsat hakkını engelleyen herhangi bir durumu olmayan personelin tabancası değiştirilecektir. Ruhsat hakkına engel durumu olan personelin silahı, kesinleşmiş şerhli beraat kararının K.K.K.lığına ulaşmasını müteakip değiştirilecektir.

7. Değişim işlemi, Bkm.Fb.Md.lükleri marifetiyle yürütülecektir. Personel, değişim için Ankara’da iki, diğer illerde bir olmak üzere toplam sekiz Bkm.Fb.Md.lüğü arasından birisini tercih edecektir.

8. K.K.K.lığınca evrakları tam ve ruhsat hak sahipliği inceleme sonucu olumlu olan personele tabanca tahsisi yapılacak, tahsisin yapıldığı iletişim araçları ile (Tel/E-Posta/SMS) bildirilecektir. Bildirimi alan personel tercihinde belirttiği Bkm.Fb.Md.lüğü ile irtibata geçerek randevu alacak, eski silahı ve silah taşıma izin belgesini (ruhsat) götürüp, yeni silahını alarak değişimi tamamlayacaktır.

9. Tabanca üzerindeki bilgiler (seri no, çap, marka vb.) ile silah taşıma izin belgesi (ruhsat) üzerindeki bilgileri uyuşmayan personelin tabancası kayıtların düzeltilmesini müteakip değiştirilecektir. Kayıt düzeltme vb. diğer şahsi silah işlemlerine yönelik yapılacak işlem bilgileri www.kkk.tsk.tr. internet adresinde “Faydalı Bağlantılar” sekmesi altında “Şahsi Silah İşlemleri” sayfasında mevcuttur.

10. Tabanca ile mermi verilmeyecek, Geçici Silah Taşıma İzin Belgesi verilecektir.

11. Personelin teslim tesellüm evrakları Bkm.Fb.Md.lüğü tarafından haftada bir gün toplu olarak K.K.K.lığına gönderilecektir. Slh.Ruh.Ş.Md.lüğü tarafından envanter işlemini müteakip, silah taşıma izin belgesi (ruhsat) tanzim edilerek personelin adresine gönderilecek, gönderildiği personele iletişim araçları ile (Tel/E-Posta/SMS) bildirilecektir.

12. Değişim formunun ve 3’üncü madde de belirtilen ruhsat hak sahipliğini düzenleyen mevzuatın detaylı incelenerek, istenen belgelerin talep formu ile birlikte gönderilmesi işlemlerin etkin ve hızlı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

KAYNAK : KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

HV.K.K.LIĞI EMEKLİ PERSONEL TEÇHİZAT TABANCA DEĞİŞİMİ İÇİN TIKLAYINIZ