MSB. Alo İhbar ve Şikayet Hattı

Alo İhbar ve Şikayet Hattı

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

1. Millî Savunma Bakanlığınca; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtelif birimlerince yürütülen faaliyetlerden, mevcut mevzuata aykırı şekilde icra edildiği değerlendirilenlerin, yetkili mercilere ulaştırılması maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bünyesinde “Alo İhbar ve Şikâyet Hattı” tesis edilmiştir.
 
2. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince; Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile ilgili ihbar veya şikâyet başvuruları aşağıda belirtilen örneğe uygun şekilde ve yazılı olarak yapılacaktır. Bu dilekçede; dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adreslerinin bulunması zorunludur.
 
3. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, şikâyetçinin adı, soyadı, iş veya ikametgâh adresi doğrulanmadığı takdirde, söz konusu ihbar veya şikâyete herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  


 
4. Alo İhbar ve Şikâyet Hattı, sadece ihbar ve şikâyetlere işlem yapılması amacıyla tesis edildiğinden, Millî Savunma Bakanlığının resmî evrak yolu değildir. Bu kapsamda, Alo İhbar ve Şikâyet Hattı’na gönderilen, içeriği yukarıda belirtilen kapsamdan farklı ve reklam içeren belgeler işleme alınmayacaktır.
 
5.  Alo İhbar ve Şikâyet Hattı’na yapılacak her türlü ihbar veya şikâyet yazılı olarak 0 312 425 11 50 numaralı belgegeçere (faks) gönderilecektir.
 
6.  Yazılı olarak hazırlanan ihbar veya şikâyet dilekçelerinin, değerlendirmeye tâbi tutulabilmesi için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’da belirtilen şartlara haiz olarak, aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi önem arz etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
06100 Bakanlıklar / Ankara

Örnek forma ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK: MSB