MSB. lığına Memur ve Kariyer Uzman Yardımcısı Temini.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI , KUVVET KOMUTANLIKLARINA VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE MEMUR TEMİNİ

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

Ortaöğretim Kurumu Mezunu adaylar Diğer Bilgi/Belgeler Alanından ”Diploma (MEB onaylı)” belgesini yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru yapmak için tıklayınız

Duyuruya İlişkin Dosyalar
MEMUR BAŞVURU KILAVUZU indirmek için tıklayınız.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA KARİYER UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre kariyer Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

İrtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Belgegeçer : 0 (312) 319 43 67

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Duyuruya İlişkin Dosyalar
BEYAN indirmek için tıklayınız.
KARİYER UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız.
KARİYER UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU KILAVUZU indirmek için tıklayınız.
ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ indirmek için tıklayınız.