MSB.lığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini yapılacaktır.

Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in” 8.inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 57 (elli yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini yapılacaktır.

Telefon numarası : 0 (312) 562 05 43

Belgegeçer : 0 (312) 319 43 67

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Duyuruya İlişkin Dosyalar
İlan Metni indirmek için tıklayınız.
ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ indirmek için tıklayınız.
KAYNAK : MSB.