MSB.nı Yaşar Güler’den binbaşı ve astsubaylara müjde.

TBMM PLAN VE BÜTÖE KOMİSYONU M.S.B.’LIĞI BÜTÇE MÜZKERELERİ TUTANAKLARINDAN (16.11.2023)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER– Şöyle bakıyorum, bu binbaşıların görev tazminatları var, bu bir paket, sayın vekilim biliyor onu, bu son şeyde biz geçen yıl sonunda vermiştik zaten bu paket ama Meclisimize yetiştirilemedi o şeyde, kadük oldu, bu sene tekrar aynı paketi arz edeceğiz size.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir)– Astsubaylar da dâhil mi?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER– Hepsi, herkes içinde…

BAŞKAN MEHMET MUŞ– Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. Değerli millet vekilleri, şimdi de müzakerelere başlayacağız. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan başlayacağız, Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan’la başlayacağız. HEDEP Grubundan Sayın Sezai Temelli, İYİ Parti Grubundan Sayın Dursun Ataş, Saadet Partisi Grubundan Sayın Mustafa Nedim Yamalı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Sayın İsmail Faruk Aksu ve AK PARTİ Grubundan Sayın Yaşar Kırkpınar kendi grupları adına konuşacaklar. Akabinde, öncelikle Komisyon üyelerinden başlamak üzere milletvekilleri kendi şahısları adına konuşmalarInı yapacaklar. Sayın Ceylan, buyurun lütfen. Süreniz yirmi dakikadır.

ÖZGÜR CEYLAN (Çanakkale)– Bir de bütçeyle ilgili TSK personelini özlük hakları sorunları var ki bunları da iletmeden geçemeyeceğim. Sayıları çok da fazla olmayan emekli binbaşılarımız büyük zorluklar çekiyor Sayın Bakan. Diğer üst subaylara verilen makam görev tazminatı onlara verilmediği için görevdekilere göre yüzde 41 maaş bağlanma oranıyla aldıkları emekli maaşı yetmiyor, geçim sıkıntısı çekiyorlar. Astsubaylarımızın bir türlü çözülemeyen özlük sorunları bulunmakta. Astsubaylara makam görev tazminatları hâlâ verilmemiş durumdadır, verilmesi gerekmektedir. Kademe ilerletme konusunda 9’a 1’den 9’a 2’ye geçiş konusunda yapılan düzenleme eksik kalmış, astsubay meslek yüksekokulu intibakları yok sayılan astsubaylarımız bu düzenlemeden yararlanamamışlardır. Rütbe bekleme sürelerinin subaylarla eşitlenmesi, 55 yaş üzeri çalışarak emekli olan astsubaylarımıza kadrosuzluk tazminatının verilmesi de yine bizi bekleyen konular.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir)– Teşekkür ederim Sayın Başkan. İki sorum var Sayın Bakan. Birinci sorum: General ve amiral rütbesinden yarbay rütbesine kadar olan üstsubay rütbelerinde makam ve görev tazminatı var ama üstsubay olan binbaşılarda yok gene aynı şekilde 1’inci derece ve 3600 ek göstergeye ulaşmış astsubayların da bu tazminatı alma talepleri var. Ben bunu uzun zamandandır, 24’üncü Dönemde de dile getirmiştim, o dönem bir çalışma yapıldığı söylendi ama sanıyorum bir çözüm yok. Bu konuyla ilgili bir çalışma var mıdır? Rahmi Aşkın Türeli de yanlış bilgi vermiş.

<<gene aynı şekilde 1’inci derece ve 3600 ek göstergeye ulaşmış astsubayların da bu tazminatı alma talepleri var.>> Y O R U M: 1’inci derecede 3.600 Ek Gösterge mi kaldı kardeşim. Çok eski bir metin bu. Zaten TSK’da tazminat derece/kademeye ve Ek Göstergeye değil RÜTBEYE VERİLİR…

DURSUN ATAŞ (Kayseri)– Teşekkür ederim Başkanım. Sayın Bakanım, -sorumun birini Türeli Başkan sordu ama- 27’ nci Dönemin sonunda bir torba yasayla bu astsubaylarla alakalı konu Meclisin gündemine gelecekti ama gelmedi. O torba yasanın içerisinde Silahlı Kuvvetlerle ilgili bir çok konu olduğunu biliyorum. Şimdi, bu dönemde, bu yasalar Meclise gelecek mi?Bir de başından beri hep söylüyoruz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısını gözönüne alarak yeniden, topyekûn bir personel kanunu çıkarmak konusunda bir çalışma var mı Bakanlığımızda? Teşekkür ediyorum.

SEZAİ TEMELLİ (Muş)– Yine, başka bir konu, Erdoğan Karakuş, televizyon programında diyor ki: “Taktik nükleer silahlar Kara Kuvvetlerimizde var, topçu birlikleri tarafından da atılır. Japonya’da 20 kiloton atılmış, bu en büyük boy şeyi, yarım kilo olarak da bunlar kullanılır. ”Program aniden kesiliyor, o televizyonda Sayın Erdoğan Karakuş’u bir daha göremedik. Demek ki taktik nükleer silahlarda kullanılıyor bu savaşlarda. Dolayısıyla kendisi…

BAŞKAN MEHMET MUŞ– Erdoğan Karakuş kimdir, nedir, ne yapmış bilemiyorum, elinde ne belge var bilemiyorum ama bir kanalda biri bir şey söylüyor, bunun… Sayın Temelli siz aynı zamanda bir akademisyensiniz, dolayısıyla akademisyenlerin referans kaynaklarının ayaklarının yere basması gerekir.

SEZAİ TEMELLİ (Muş)– Erdoğan Karakuş’u biliyorsunuzdur herhâlde.

BAŞKAN MEHMET MUŞ- Erdoğan Karakuş kendisine göre bir değerlendirme yapmış ve topyekûn bir şekilde Türkiye Cumhuriyetini itham etmiştir; bunu doğru bulmuyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Referans verilmesini de ayrıca yadırgadığımı da ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum.

SEZAİ TEMELLİ (Muş)– Yine, başka bir konu, Erdoğan Karakuş, televizyon programında diyor ki: “Taktik nükleer silahlar Kara Kuvvetlerimizde var, topçu birlikleri tarafından da atılır. Japonya’da 20 kiloton atılmış, bu en büyük boy şeyi, yarım kilo olarak da bunlar kullanılır. ”Program aniden kesiliyor, o televizyonda Sayın Erdoğan Karakuş’u bir daha göremedik. Demek ki taktik nükleer silahlarda kullanılıyor bu savaşlarda. Dolayısıyla kendisi…

BAŞKAN MEHMET MUŞ– Erdoğan Karakuş kimdir, nedir, ne yapmış bilemiyorum, elinde ne belge var bilemiyorum ama bir kanalda biri bir şey söylüyor, bunun… Sayın Temelli siz aynı zamanda bir akademisyensiniz, dolayısıyla akademisyenlerin referans kaynaklarının ayaklarının yere basması gerekir.

SEZAİ TEMELLİ (Muş)– Erdoğan Karakuş’u biliyorsunuzdur herhâlde.

BAŞKAN MEHMET MUŞ- Erdoğan Karakuş kendisine göre bir değerlendirme yapmış ve topyekûn bir şekilde Türkiye Cumhuriyetini itham etmiştir; bunu doğru bulmuyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Referans verilmesini de ayrıca yadırgadığımı da ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ERDEM (Antalya)– Yine, ordumuzun kıymetli mensuplarının özlük haklarına dair söz verilip yerine getirilmeyen bir çok talebi var. 1990’lı yıllarda çıkarılan makam ve görev tazminatlarının yarbay rütbesine kadar onlara verildiğini, binbaşılara ise bu hakkın tanınmadığını biliyorsunuz. Kendilerinden üst rütbeden emekli olan subaylarla maaş farklarının yüzde 10’lardan bugün geldiğimiz noktada yüzde 90’lara çıktığını biliyoruz. Daha önce burada belki bin defa söylenmiştir. Ayrıca, astsubaylarımız ön lisans mezunu oldukları hâlde uzun zamandır 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden göreve başlıyorlar. Hâlbuki aynı eğitim düzeyine sahip devletin bütün kademesindeki memurlar 9’un 1’inden başlıyor; bu büyük bir adaletsizlik, maaşları çok düşüyor, bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Daha da önemlisi, görev tazminatı başta olmak üzere emekliliklerine yansıyan herhangi bir tazminat olmadığı için astsubaylarımız emekli olduklarında maaşlarını yüzde 45 daha düşük alıyor. Ekonomik yetersizlikleri ordunun emektar komutanlarının omuzuna yüklemeyin Sayın Bakanım. Bu kutsal görevi icra eden şanlı Türk ordusuna ne kadar değer versek azdır.

TBMM PLAN VE BÜTÖE KOMİSYONU M.S.B.’LIĞI BÜTÇE MÜZKERELERİ TUTANAK(16.11.2023) İÇİN TIKLAYINIZ