Oryantiring Aday Hakem Kursu (10-11 NİSAN 2021)

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY HAKEM KURSU (10-11 NİSAN 2021) BAŞVURU

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup resminizi ekleyerek ve imzalayarak 3 adet renkli çıktıyı (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu,

e. Adli sicil kaydı( e-devlet ),

f. Diploma sureti

g. Sportif cezası olmadığına dair yazı(e-devlet),

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi 

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret: 250,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır. 

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

* İstenen Belgeler 14 NİSAN 2021 SAAT: 17:00 ‘ye kadar Federasyonumuzda olacak şekilde kargo ile gönderilecektir.

BAŞVURU FORMU DOLDURULUR, BELGELER YOLLANIR, ÜCRET YATIRILIR; BU ŞEKİLDE BAŞVURU TAMAMLANMIŞ OLUR. 

KURS TARİHİ: 10 – 11 NİSAN 2021

KURSA SON BAŞVURU TARİHİ: 7 NİSAN 2021 SAAT: 17:00

Aday Hakemlik Kursu Zoom programı ile uzaktan eğitimle yapılacaktır.

Katılacak olan kursiyerlerin listesi 9 NİSAN 2021 tarihinde yayınlanacaktır. 

* (Yaşanan covid 19 salgını nedeni ile uygulama sınavı, sözlü ve görüntülü olarak online yöntemler ile de  yapılabilir.)

NOT: Zoom programı için ID numarası daha sonra yayınlanacaktır.

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmaz.

Eğitimciler: Mehmet Coşkun- Büşra ALTUN

İLETİŞİM Munise AKDOĞAN : 0505 740 48 68

BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ…