OYAK Emekli Maaşı Sistemi’nde Dilekçe Verme Dönemleri

Emekli Maaşı Sistemi’nde Dilekçe Verme Dönemleri

1 Kasım 2023 – 15 Nisan 2024
Maaş Alıp/Almama Tercih Değişikliği
Aylık Maaş Uygulamasına Geçiş
OYAK Web Sitesi/Online Üye Hizmetleri, OYAK Mobil Uygulama veya ıslak imzalı dilekçe


1 Kasım 2023 – 15 Nisan 2024
Peşin Maaş Uygulamasından Kesin Maaş Uygulamasına Geçiş
Pay Azaltımı
Sadece ıslak imzalı dilekçe

1-31 Aralık 2023
Çıkış Başvurusu
Sadece ıslak imzalı dilekçe

NOT (1) : Pay Azaltımı ya da Sistem’den Çıkış yapmak isteyen üyelerimizin Sistem’de 3 yılını doldurmuş veya 2024 yılı içerisinde 3 yılını dolduracak olması gerekmektedir.

NOT (2) : Maaş (kâr payı) alma oran tercihi Genel Kurul’dan sonraki ilk iş gününden itibaren 7 gün içerisinde değiştirilmektedir.

Dilekçe örneklerine ilgili tarihler arasında OYAK Web Sitesi/Online Üye Hizmetleri/Menü/Formlar Broşürler/Emekli Maaşı Sistemi bölümünden ulaşılabilir.

KAYNAK : OYAK