(SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARINBAŞVURU ESASLARI HAKKINDA DUYURU

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) NAM VE HESABINA
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARIN
BAŞVURU ESASLARI HAKKINDA DUYURU
1. GENEL BİLGİLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı
ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme
sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı)
nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda;
(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17
[(14)’ü erkek, (3)’ü kadın] öğrenci,
(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği
Fakültesine 4 [(3)’ü erkek, (1)’i kadın] öğrenci,
(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek
Yüksekokuluna 10 [(8)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci temin edilecektir.
b. Temin ile ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr
adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri
Üniversitesinde Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiştir.
2. BAŞVURU KOŞULLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak
2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular
başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş
düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında
kontrol edilecektir.)]
ç. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
d. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak
durumda olmak,
e. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde
yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde
Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını
taşımak.
3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi;
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı
Beytepe / Çankaya / ANKARA
TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)
Resmi İnternet Adresleri:
Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr