SEFERBERLİK TATBİKATI VE FERDİ SEFERBERLİK EĞİTİMLERİ

SEFERBERLİK TATBİKATI VE FERDİ SEFERBERLİK EĞİTİMLERİ

DUYURULARI TELEGRAM GRUBUMUZDAN DA TAKİP EDİNİZ

Sevk İşlemleri;

Sefer Görev Emri bulunan personele Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından Silahaltı Davetiyesi (SAD) Tebliğ Belgesi ile bilgilendirme yapılır.

Personel seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerinin süreleri; celp hariç, sevk, yol (gidiş) ve terhis günü dâhil olacak şekilde planlanmaktadır. Yedek personel tarafından en yakın As.Şb.Bşk.lıklarına başvurularak Silahaltı Davetiyesi (SAD) Sevk Belgesinin alınması gerekmektedir.

Sizlere verilen bilgi broşürlerinde belirtilen tarihler sevk ve terhis tarihlerini kapsamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca; sivil yaşamında İş Kanunu’na tâbi olan yedek personelin tatbikat ve eğitimde geçen süreleri, yıllık ücretli izin hesabında çalışmış gibi sayılmaktadır. Bu madde kapsamında işveren çalışandan sosyal güvenlik primi ve maaş kesintisi yapamaz.

As.Şb.Bşk.lıkları tarafından size verilen yol süresi sonunda birliğinize katılmanız gerekmektedir. Tatbikat/eğitimin icra edileceği birlik ile aynı garnizonda bulunan As.Şb.Bşk. lığından sevk edilen subay, astsubay ve uzman erbaşlara Harcırah Kanunu gereği yol süresi verilmemekte ; erbaş ve erlere ise Askerlik Kanunu gereği 1 (bir) gün yol süresi verilmektedir.

Yol süresi As.Şb.Bşk.lıkları tarafından Harcırah Kanunu ve Askerlik Kanunu hükümlerine göre sevk edilen birliğin bulunduğu garnizonun uzaklığına göre verilmektedir. Bu süre zarfında katılmayanların eksik olan hizmet süreleri tatbikat sonrasında yasa gereği tamamlattırılır.

As.Şb.Bşk.lıklarına uğramadan doğrudan birlik komutanlıklarına gelen yedek personelin katılışları yapılamamaktadır. Bulunduğunuz adrese en yakın As.Şb.Bşk.lığına müracaat etmediğiniz takdirde; sevk işlemlerinizi yaptırmak üzere tatbikat/eğitim birliğinin bulunduğu garnizondaki As.Şb.Bşk.lığına da müracaat edebilirsiniz.

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar için görevlendirildiği birliğe yol ve iaşe bedeli sevk işlemini yapan As.Ş.Bşk.lığının bağlı bulunduğu ASAL Bölge Başkanlıkları tarafından ödenecektir. Erbaş ve erler için ise merkezi ödeme kapsamında PTT aracılığı ile ödenecektir. (Tatbikat/eğitimin yapılacağı birlik komutanlıklarının bulunduğu garnizonlardaki As.Şb.Bşk.lıklarından sevk belgesi alınması halinde başka garnizondan gelinse dahi yol masrafı ve harcırah ödenmemektedir.)

Birliğe katılışınızdan, ikamet ettiğiniz garnizona ulaşımınıza kadar ki süreçte harcırah ve gidiş yol ücretiniz tatbikat/eğitimin gerçekleştirildiği birlik tarafından ödenecektir.
Sağlık sorunları bulunan yükümlülerin As.Şb.Bşk.lıklarına müracaatı esnasında sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tarafınıza silahaltı davetiyesi verilmesini müteakip tatbikat/eğitime katılmanızda engel teşkil edecek bir sorunla karşılaşmanız durumunda size en yakın As.Şb.Bşk.lığına bildiriniz.

Sevk aşamasında As.Şb.Bşk.lıklarına müracaatınızda kıyafet beden ölçülerinizi doğru ve eksiksiz olarak bildirmeniz gerekmektedir. Sizlere tatbikat süresince kullanacağınız kıyafet istihkakınızda problem yaşamamanız için vücut ölçülerine göre beden ölçülerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir. Beden ölçülerinizi mutlaka bu tabloya göre belirleyerek bildiriniz.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

Yanınızda bulundurmanız gerekenler;

1. Silahaltı Davetiyesi (SAD) Sevk Belgesi ve Sefer Görev Emri (SGE),

2. Nüfus Cüzdanı,

3. Maaş ve harcırah işlemleriniz için size ödeme yapılmasını istediğiniz hesaba ait IBAN numarası,

4. Kişisel temizlik malzemelerinizi (traş takımı, diş fırçası ve macunu, şampuan/sabun vb.) ve devamlı olarak kullanmanız gereken ilaçlarınızı yanınızda getirmeniz, alerjik ve kronik rahatsızlığınız varsa katılışınızda sağlık koluna bildirmeniz faydalı olacaktır.

5. Yeterli miktarda mevsime uygun kıyafet, iç çamaşırı, çorap, havlu, terlik, şort (tercihe göre banyo için ayrıca getirilebilir), spor ayakkabı, spor çorabı ve eşofman takımı (mevsime göre uygun spor kıyafeti), pijama vs.

6. İş yerinizden alacağınız son aya ait maaş bordronuzu yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Getirilmemesi gerekenler;

1. Silâh,

2. Fotoğraf Makinesi,

3. Cep Telefonu,

4. Bıçak ve her türlü kesici ve delici alet,

5.Harici ve taşınabilir bellek, disket ve CD ile benzeri bilgi taşıma cihazları kesinlikle getirilmeyecektir.

6. Yukarıda belirtilen malzemelerin beraberinde getirilmesi durumunda, Kışla Nizamiyesinde senet karşılığı alınacak tatbikat bitiminde tekrar iade edilecektir.

Saç ve sakal tuvaleti;

Yükümlüler mahdut bir süre için silahaltına alınıp terhis edileceklerinden, 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun yüz ve saç tuvaletleriyle ilgili 34-d maddesi (sakal hariç) bu personel için uygulanmaz. Ancak, uygun görünümde olmayanlar düzeltilir. Saçların düzeltilmesinde alın, yüz ve kulakların görünmesi, saçların omuzlara değmemesi, temiz, bakımlı ve düzgün taranması ancak, bu maksatla saçların örülmemesi, jöle veya benzeri maddeler sürülmemesi ve hiçbir aksesuarın (toka, saç lastiği, bandaj vb.) kullanılmaması, doğal saç renkleri dışında bir renkte boyanmaması, favorilerin kulak memesi hizasından daha aşağıya uzatılmaması ve geriye tarandığında kulağın üstünü kısmen de olsa örtmemesi, bıyıkların üst dudaktan herhangi bir yönde dışarıya taşmaması esas alınır. Ayrıca saçların usturayla tamamen kestirilmesine veya kısmen usturayla kestirilip, kısmen uzatılmak suretiyle özel saç modelleri kullanılmasına müsaade edilmez.

Dinî vazifede olan yedek personelin bağlı oldukları müftülüklerden alınmış “kadrolu din görevlisidir” belgesin ibraz etmek kaydıyla sakallarına sade, bakımlı ve çok uzun olmamak koşuluyla müsaade edilir. Yapım şirketleri ve mankenlik ajansları ile saç sakal tuvaletine ilişkin sözleşmesi bulunanlar; sözleşmede yer almak şartı ile sözleşme metnini beyan ederek uygulamadan muaf tutulabileceklerdir.

Birliğe intikal;

Tatbikat ve eğitime kara, hava, deniz ve demir yolu veya şahsi aracınız ile gelirken tahmini varış saatinizi, tatbikatın yapılacağı birlikteki irtibat personeline telefonla bildirmeniz durumunda; karşılamada herhangi bir sorun yaşamamanız açısından sizlere kolaylık sağlayacaktır. (İrtibat personelinin bilgileri As.Şb.Bşk.lıkları tarafından sizlere verilen bilgi broşürlerinde yer almaktadır.)

Sizleri karşılamak ve birliğinize intikalinizi sağlamak üzere havaalanı, otogar, tren istasyonu ve limanlarda danışma büroları kurulacaktır. Belirtilen noktalardaki danışma bürolarına mutlaka müracaat ediniz.

Havaalanı, otogar, tren istasyonu ve limanlarda kurulacak danışma büroları tatbikatın yasal başlangıç süresi itibarıyla ilk beş günü faaliyet gösterecektir. Geç katılacak yedek personelin birliğe intikali kendi sorumluluğundadır.

Özel aracınız ile gelmeniz durumunda; aracınız, tatbikat bitene kadar emniyetli bir alana park ettirilecektir.

Kayıt Kabul işlemleri;

Yedek personelin karşılanması, kayıt ve kabul işlemleri teslim alma kurulları marifetiyle yapılmaktadır. Tatbikat süresince birlik içerisinde kalacak yer planlamanız yapılmış olup kayıt kabul işlemleri aşamasında sizlere bilgilendirme yapılacaktır. (Ferdi seferberlik eğitimlerinde yedek personel arzu ettiği takdirde eğitim süresinde birlik dışında kalabilecektir.)

Birlik içerisinde internet bağlantısı olan bilgisayar ve telefon hizmeti sizlerin kullanımına sunulmak üzere gerekli planlama yapılmıştır.

Maaş, dönüş yol ücreti ile yevmiyenizin ödeneceği IBAN numara bilginizi mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Seferberlik Tatbikatı ve Ferdi Seferberlik Eğitimlerinde Çalışma Saatleri;

Seferberlik Tatbikatlarında;

Yedek personel tatbikat süresince birlik içerisinde kalacak olup, cumartesi ve pazar günleri de eğitim planlaması yapılmaktadır. Tatbikat süresince mesai sonrası dâhil yedek personelin birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemektedir.

Ferdi Seferberlik Eğitimlerinde;

Eğitimlerde birlik dışında kalınabileceği gibi pazar günleri serbest zaman olarak yedek personelin tasarrufuna bırakılmaktadır. Aynı zamanda ferdi seferberlik eğitimlerinde birlik mesai saatlerine uyan bir eğitim planlaması yapılmaktadır. Süresi sınırlı eğitim planlaması yoğun olan ferdi seferberlik eğitimlerinde bu hususlar uygulanmayabilir.

İzin İşlemleri;

Tatbikat ve eğitim süresince yedek personele zorunlu haller dışında izin verilmemektedir. Zorunlu hallerde alınan izinler tatbikat ve eğitim süresinden sayılmayacağından yedek personel bu durumda eksik kalan hizmet süresi kadar geç terhis edilecektir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiş olan seferberlik tatbikat ve eğitim süresinin üçte birine ve daha fazlasına yasal bir nedenle (İzin hariç) katılamayanların eksik olan hizmet süreleri tamamlattırılır.

Tatbikat ve eğitimin son günü terhis tören ve işlemleri için planlanmış olup, toplu taşıma ile seyahat edecek yedek personelin dönüş biletlerini son gün mesai bitimini müteakip hareket edecek saatlere almaları ve bu hususa yönelik izin talebinde bulunulmaması rica olunur.

Cezai İşlemler;

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimlerine katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin takibatı herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmelerine kadar sürdürülür. Tatbikat veya eğitime özürlü veya özürsüz geç katılan veya katılmayan yükümlülere;

a) 1076 Sayılı Yedek Subay Kanunu’nun ilgili maddesi ( Sb./Astsb.lar için)
b) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun ilgili maddesi (Erb./erler için)
c) 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi Md.lerine göre işlem yapılır.

Bu Tatbikat ve Eğitimlere planlanan yükümlüler, tatbikat ve eğitimler sona erse ve gençleştirme nedeniyle ileride sefer görev emirleri kaldırılsa dahi birliklerine sevk edilirler ve çağrıldıkları tatbikat/eğitim süresi kadar hizmete tabi tutulurlar.

KAYNAK: https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/92