Sır Perdesini Aralayalım ve Ne Gördüğümüzü Anlatalım.

SIR PERDESİNİ ARALAYALIM VE NE GÖRDÜĞÜMÜZÜ ANLATALIM

Astsubayların görevde iken kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul bitirdiklerinde Kanunda belirtilen intibak usülleri gereğince sadece derece/kademe alırken, benzer işlem subaylarda rütbe bekleme süresinden düşülerek gerçekleştiriliyor.

SONUÇ: Görevdeyken kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul bitiren subaya rütbe bekleme süresinden düşülerek yapılan işlem “ERKEN TERFİ” şeklinde olurken, astsubaylara ise “İNTİBAK” adı altında sadece Derece/Kademe verilerek geçiştiriliyor.

Üstelik intibaka ilişkin usüllerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki esaslara göre işlem yapılıyor. Subaylar için yapılacak işlemlerde 926’ya madde hükmü getirilirken astsubayların intibakına ilişkin usülleri NEDEN 657’ye götürdünüz?

Bu konunun tüm ayrıntılarını bugün anlatacağım kısmetse. Sağlıklar diliyorum…

Fahrettin BAĞRI
(E.) Maliye Astsubayı