TSK. Personeli İçin Fiilî Hizmet Süresi Zammı Olarak Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenen Sürelerin Tamamının Emeklilik Yaş Hadlerinden İndirilmesi Teklifi.

KANUN TEKLİFİ BİLGİLERİ

Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı28 / 2
Esas Numarası2 / 1724
Başkanlığa Geliş Tarihi30/10/2023
Teklifin BaşlığıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin ÖzetiTeklif ile; Türk Silâhlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli için fiilî hizmet süresi zammı olarak prim ödeme gün sayısına eklenen sürelerin tamamının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi amaçlanmaktadır.
Son DurumuKOMİSYONDA
Teklifin Sonucu

KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ
Adı ve Soyadı
Partisi
Seçim Çevresi

Murat BAKAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
İzmir
İlk İmza Sahibi