Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Kiralık İlanı.

GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

  1. TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünün işletmesinde olan İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 1 Ada, 170 Parselde bulunan öğrenci yurdu binasında bulunan 4 adet ticari alan ile otoparkların Açık İhale Usulü kapalı teklif, sonrasında da kapalı teklif veren istekliler ile açık artırma ve/veya pazarlık yapılmak suretiyle ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. Kiralanacak alanlar aylık 870.000 TL muhammen bedel ile 19 Eylül 2023 Salı günü Saat: 14:00’da ihalesi yapılacaktır.
  3. Teklif edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat alınacaktır (Teminat Banka teminat mektubu olabileceği gibi tedavüldeki Türk Lirası da olabilir).
  4. Gayrimenkulün kiralanmasına ilişkin hususları içeren şartname 19 Eylül 2023 Salı günü Saat:14:00 saatine kadar TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünde görülebilecektir. Ayrıca ihaleye katılacak firmalar şartname ve dokümanları 1.000,00 TL karşılığında satın alacaklardır.
  5. Şartnamede belirtilen doküman ve yazılı teklifler 19 Eylül 2023 Salı günü Saat: 14:00’a kadar kapalı zarf içerisinde ihale yerine elden teslim edilecektir.
  6. TSK Eğitim Vakfı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
  7. Vakıf ihaleyi iptal etmekte veya ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.
  8. Müracaat : GMK Bulvarı No:166 06570 Tandoğan /ANKARA
    Telefon: 0 312 231 57 62 Faks: 0 312 232 34 86