Türk Silahlı Kuvvetlerinde Statü Üzerine

STATÜ ÜZERİNE

Statü: Pozisyon, kadro bakımından bağlı olduğu durum.
Bir kişinin, bir kurum ya da toplum içindeki durumu demektir.

Hiç bir otorite yetkisini paylaşmak istemez. hiç bir otorite statü bağlamında yanına yaklaşılmasına müsaade etmez.
Astsubayların tüm sorunları statü bağlamında değerlendirilmek zorundadır. Statü değiştiği anda “Elbette bunun hukuki olarak kanunlara yansıması elzemdir” tüm sorunlar da konuşulabilir ve çözülebilir duruma geçecektir.

Örnek: İç hizmetlerinde subay yardımcısı, askeri ceza kanununda erbaş statüsüne sahip olmak.. Bu durum uzun yıllar böyle değil miydi? Erbaş statüsü 2000 yılında 4551 sayılı Kanunla kaldırıldı ama “Subay yardımcısıdır” hala devam ediyor.

Türk tarihi içinde yaşanan tüm darbelerin amacı ayrıcalık yaratma girişimidir. Bunun daha başka bir izahı yoktur. Bu ayrıcalık bazen statü, bazen ekonomik bazen de sistemi tamamen ele geçirme amacı taşırlar. Diğerleri sadece ama sadece bu amacın üstünü örtme amaçlıdır…

Hasılı kelam, sınıf atlamak olmamalı derdimiz. “Mevcut sınıfı nasıl organize eder, nasıl aksiyoner kılar ve temsil hakkında yönetime nasıl ortak edebiliriz” olmalıdır derdimiz.
Çeşitli sosyal medya platformlarında kişiler suçlanmaya devam ettikçe kimse gerçek sorunları konuşmaya cesaret edemez. Olayları kişiselleştirmeden, birbirine tahammül ederek, birbirini anlayarak fikir üzerinden konuşurlarsa eğer burası bir mana kazanır; etkinliği artar ve amaca ulaşmada burası çekim merkezi haline dönüşür.

Mesleki itibar eşitlenmediği sürece bu kaygılar, bu sorunlar ve bu azaplar çekilmeye devam edecektir. Mesleki itibar eşitlenmesinden bahsederken bunu subay, astsubay eşitliği çerçevesine hapsettiğim sanılmasın. Bu ülkede en alt grupta çalışan bir insan da aynı mesleki itibara sahiptir, en üst grupta çalışan da…

S O N U Ç: Statü önemi üzerine bunca söz söyledikten sonra “Her şeyi bir kenara bırakıp tüm mücadelemizi bunun üzerine inşa edeceğiz” gibi düşünülmesin. “Haklı Taleplerimiz ve Gasp Edilen Haklarımız” dediklerimizin içinde neler varsa her birini yeri ve zamanı geldiğinde gündeme taşımak ve orada tutmak zorundayız. Aksi halde “Statü, statü” diyerek diğer konuların ve mücadelenin dışında kaldığımızı anladığımız an iş işten geçmiş olur.

Sözlerimi önemli bir tespitle sonlandırmak istiyorum izninizle; bünyesinde astsubayların (Muv./Emekli) olduğu her platform, sayfa grubu v.b. astsubay sınıfını TEMSİL EDER. Temsil etme yeteneğine sahiptir. İşte.! <<ORTAK AKIL GRUBU/ASTSUBAY ÇALIŞTAYI>> da astsubay sınıfını temsil etme yeteneğine en fazla sahip olan bir gruptur ve bu görevini de layıkı veçhile yerine getirmektedir. Hiç kimse “Bu grup astsubay sınıfını temsil etmiyor” diyemez, dememesi gerekir. Sağlıklar ve iyi Pazarlar diliyorum…

Fahrettin BAĞRI
Em. Maliye Astsubayı 

ASTSUBAY ÇALIŞTAYI