Uzman Erbaş Rütbe ve Ölçüleri.

4 Mayıs 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32536

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin Ek-1’inin EK-1-26, EK-1-28, EK-1-45 ve EK-1-62 numaralı sayfaları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız