Emekli/Müstafi Uzman Erbaş Tabanca Tahsisi.

EMEKLİ/MÜSTAFİ UZMAN ERBAŞ TEÇHİZAT TABANCA TAHSİS İŞLEMLERİ

43 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun’da yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 05 Mart 2021 tarihi ve sonrasında emekli olan veya görevde 10 (on) yılını tamamlayıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu ya da kendi isteğiyle ayrılan hak sahibi Uzman Erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi kapsamında dağıtım işlemlerine yönelik açıklamalar için tıklayınız.

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ/Tebellüğ belgesine ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK : HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI